Điều hòa Nhật Hải Phòng

Điều hòa nội địa nhật Inverter Panasonic Hải Phòng

Số lượng còn lại:10

Tình trạng:Đã qua sử Dụng

Giá: Mời Qua Xem Hàng

Điều hòa nhật Panasonic CS- 221CFR tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:10

Tình trạng:Đã qua sử Dụng

Giá: Mời Qua Xem Hàng

Điều hòa nhật Daikin AN-22CRS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:33

Tình trạng:

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AN-22GNS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:66

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AN-28FNST tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:44

Tình trạng:

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AN-22GNS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:4

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AN-36DRS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:55

Tình trạng:

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AN- 36ERS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:88

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AR - 22EDP tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:22

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AR -22FEX tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:44

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin AR -28FBV tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:77

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin F-22ETRS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:90

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật Daikin F-22JTNS tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:32

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

Điều hòa nhật bãi Daikin F-40DTPD tại Hải Phòng

Số lượng còn lại:17

Tình trạng:Nguyên bản

Giá: Mời qua xem hàng

LIKE FACEBOOK

  • Bước 1Khách đặt hàng

  • Bước 2Nhập thông tin cá nhân

  • Bước 3Thanh toán

  • Bước 4Xác thực và vận chuyển

  • Bước 5Khách nhận hàng

Hotline: 0989 062 317